CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

 

Tập Thể Phòng Quản trị Thiết bị 20/11/2017

Chi bộ phòng Quản trị Thiết bị

Tập thể phòng Quản trị Thiết bị năm 2016

Tập thể phòng Quản trị Thiết bị năm 2014

Khởi công khối nhà ký túc xá ngày 09/11/2013

Khởi công khối nhà thư viện ngày 02/11/2012