Quyết định số 2686 về việc Ban hành quy định về quản lý, đăng ký, điều phối phòng học, hội trường tại các cơ sở của Trường ĐH Tài chính - Marketing